plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Pretkorupcijā nozīmīgākie likumu grozījumi 11.Saeimas pirmajā darbības gadā
05
Dec
2012

ATBALSTĪTIE

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums
2012.gada 29.novembrī Saeima 3.lasījumā pieņēma jaunu Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, kas regulē priekšvēlēšanu aģitāciju un priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus pirms Saeimas, Eiropas parlamenta, pašvaldību un ārkārtas vēlēšanām. Likums nosaka priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegumu televīzijā 30 dienas pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā. Vairāk par likumu

Partiju ziedojumu apmēra un priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu ievērojama samazināšana
2012.gada 29.novembrī Saeima atbalstīja grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, uz pusi samazinot atļauto ziedojumu un biedra naudu apjomu (no 100 minimālajām mēnešalgām uz 50), kā arī aptuveni uz pusi samazinot atļauto priekšvēlēšanu izdevumu apmēru. Vairāk par likumu

Sabiedrības informēšana par pārkāpumiem – grozījumi Interešu konflikta novēršanas likumā
2012.gada 14.jūnijā Saeima 3.lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas paredz, ka turpmāk sabiedrībai būs iespēja uzzināt par amatpersonu pārkāpumiem attiecībā uz šo likumu.. Vairāk par likumu

Kolektīvais iesniegums - grozījumi Saeimas kārtības rullī
Saeima 2012.gada 19.janvārī papildināja Saeimas Kārtības rulli tika ar jaunu apakšnodaļu “Kolektīvā iesnieguma izskatīšana” , kas nosaka, ka ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Kolektīvajā iesniegumā ietverams prasījums Saeimai, īss tā pamatojums, kā arī norādāma fiziskā persona, kas pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, tās adrese un kontaktinformācija. Kolektīvā iesnieguma parakstītājs salasāmi norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vairāk par likumu

Slēgto balsojumu atcelšana - grozījumi Saeimas kārtības rullī
Pēc vairākkārtīgiem mēģinājumiem iepriekšējo Saeimu laikā, 2012.gada 19.janvārī šī Saeima atcēla aizklātos balsojumus par lielāko daļu valsts augstākajām amatpersonām. Turpmāk Saeimai būs atklāti jāievēl gandrīz visas valsts amatpersonas, tostarp, Saeimas Prezidija locekļi, valsts kontrolieris, Tiesībsargs, tiesneši, Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, Ģenerālprokurors, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs, Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs un citi. Vairāk par likumu

Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums
2011.gada 1. decembrī Saeima steidzamības kārtā pieņēma likumu, kas paredz ieviest tā dēvēto sākumdeklarēšanos jeb “nulles deklarāciju”. Vairāk par likumu

 

NORAIDĪTIE

Atklāta Valsts prezidenta un Satversmes tiesnešu ievēlēšana, deputātu imunitātes atcelšana - Grozījumi Satversmē

2012.gada 29.martā Saeima 1.lasījumā noraidīja grozījumus Satversmē, kas paredzēja divas nozīmīgs izmaiņas. Pirmā – lielāka atklātība valsts amatpersonu ievēlēšanā, proti, vēlot Valsts prezidentu un Satversmes tiesas tiesnešus. Otrā – deputātu imunitātes samazināšana, atceļot to administratīvās lietās. Atbalstot Satversmes grozījumus, aizklātā balsošana par valsts amatpersonām būtu pilnībā atcelta, taču pašlaik tā ir saglabāta attiecībā uz šīm amatpersonām, jo grozījumi Satversmē netika atbalstīti. Savukārt Saeimas noraidītie priekšlikumi  grozījumiem Satversmē attiecībā uz deputātu imunitāti paredzēja atcelt imunitāti administratīvo pārkāpumu gadījumā, izņemot gadījumu, kad Saeimas loceklim piemēro ar personas brīvību ierobežojumu saistītu administratīvo sodu. Šādā gadījumā Saeimai būtu par to jālemj. Tāpat priekšlikums paredzēja, ka pie Saeimas deputātiem varētu izdarīt kratīšanas bez Saeimas piekrišanas tam. Lai grozītu Satversmi, nepieciešams 2/3 Saeimas deputātu atbalsts, taču balsojumā pietrūka dažu balsu, lai priekšlikumi tiktu atbalstīti.  PAR grozījumiem balsoja 53 deputāti (V,RP, VL-TB/LNNK un ZZS deputāte D.Reizniece-Ozola), PRET balsoja 25 deputāti (SC), septiņi ZZS deputāti ATTURĒJĀS. Vairāk par likumu

NB! Pēdējā 2012.gada pavasara sesijas sēdē Saeima atsāka diskusijas par minētajiem grozījumiem, šoreiz par katru no tiem atsevišķi, par to īsumā aprakstīts zemāk.

 

IZSKATĪŠANAS PROCESĀ

Deputātu imunitātes atcelšana – grozījumi Satversmē - otrais mēģinājums.
Pēdējā pavasara sesijas sēdē  - 2012.gada 21.jūnijā Saeima komisijām skatīšanai nodeva grozījumus Satversmē, kas paredz šaurākas deputāta imunitātes robežas. Grozījumi paredz, ka imunitāte tiek atcelta attiecībā uz administratīviem sodiem (ja tas nav saistīts ar personas brīvības ierobežojumu), kriminālvajāšanas uzsākšanu, kratīšanas izdarīšanu pie deputāta. Vienlaikus, Saeimas locekli nevar aizturēt, apcietināt vai pakļaut mājas arestam un pret viņu nevar uzsākt kriminālvajāšanu, ja tam nepiekrīt Saeima. Saeimas loceklim nevar piemērot ar personas brīvības ierobežojumu saistītu administratīvu sodu bez Saeimas piekrišanas. Taču netiek saglabāta pašlaik pastāvošā imunitāte attiecībā uz kratīšanas veikšanu pie deputāta. Grozījumi paredz, ka Saeimas locekli var apcietināt un ierobežot viņa personas brīvību, ja to notver pie paša noziedzīga nodarījuma pastrādāšanas. Par katru Saeimas locekļa apcietināšanu divdesmit četru stundu laikā jāpaziņo Saeimas prezidijam, kurš to ceļ priekšā nākošā Saeimas sēdē izlemšanai par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā vai par viņa atsvabināšanu. Laikā starp sesijām, līdz sesijas atklāšanai, par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā lemj Saeimas prezidijs. PAR grozījumu Satversmē nodošanu skatīšanai komisijās balsoja 54  deputāti (koalīcijas partijas), PRET balsoja 37 deputāti (SC, ZZS), 1 deputāts - K.Seržants (ZZS) ATTURĒJĀS. Vairāk par likumprojektu

Atklāta Valsts prezidenta un Satversmes tiesas tiesnešu ievēlēšana – grozījumi Satversmē - 2.mēģinājums
Pēdējā pavasara sesijas sēdē  - 2012.gada 21.jūnijā Saeima komisijām skatīšanai nodeva grozījumus Satversmē, kas paredz, ka Valsts prezidents un Satversmes tiesas tiesneši turpmāk tiek ievēlēti atklāti, ar 51 Saeimas locekļu balsu vairākumu. PAR grozījumu Satversmē nodošanu skatīšanai komisijās balsoja 54 deputāti (koalīcijas partijas), PRET balsoja 38 deputāti (ZZS, SC), N.Kabanovs (SC) balsojumā nepiedalījās. Vairāk par likumprojektu.

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

Saeima 1.lasījumā ir pieņēmusi grozījumus likumā "Par pašvaldībām", kas paredz ieviest atklātus balsojumus, vēlējot domes priekšsēdētāju, viņa vietniekus un atceļot tos no amata, kā arī anulējot deputāta mandātu. Likumprojekts paredz, ka arī citos gadījumos balsojumi notiek atklāti. Šobrīd likums "Par pašvaldībām" paredz, ka balsošana minētajos gadījumos notiek aizklāti. Tāpat likums nosaka, ka citos gadījumos aizklāta balsošana notiek, ja par to nobalso domes deputāti ar vienkāršu balsu vairākumu. Šobrīd darba grupā tiek izstrādāti grozījumi noteikt aizliegumu pašvaldību deputātiem savienot deputāta amatu ar amatu pašvaldības izpildvarā, izņemot atsevišķus gadījumus. Vairāk par likumprojektu.

 

PRETRUNĪGĀKIE LIKUMA GROZĪJUMI

Likums „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu””

11.Saeima šos likuma grozījumus ir skatījusi vairākkārt. Arī Valsts prezidents divkārt šos likuma grozījumus nodevis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai. Visbeidzot Saeima steidzamības kārtībā veica šī likuma grozījumus, tos pieņemot 2012.gada 8.novembrī. Pozitīvi vērtētais šajos grozījumos - noteikts aģitācijas regulējums pirms referendumiem un parakstu vākšanas. Pretrunīgi vērtētais - noteiktā kārtība, kā turpmāk tiks regulēta parakstu vākšana un vēlētāju sagatavoto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iesniegšana, Saeimas atlaišanas ierosināšana, norādot, ka izvirzītās prasības ir padarītas pārāk apgrūtinošas vēlētājiem, lai tās izmantotu. Vairāk par šiem grozījumiem var lasīt par pimro mēģinājumu un arī par otro mēģinājumu, kura rezultātā Saeimā grozījumi tika atbalstīti.

 

Ja vēlies atbalstīt portāla darbību, aicinām atbalstīt ar ziedojumu!

Ziedo, lai "NĒ!" korupcijai skanētu biežāk!

Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot