plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Inga Bite Foto: Saeimas Kanceleja
Kā deputāts pārstāv tautas intereses:
 
Slikti
Labi
12
balsojumi

Deputāta CV

 

Adrese: Rīgas rajons, Baloži
Telefons: GSM +371 29156749
E-pasts: bite.inga@gmail.com
 
 
IZGLĪTĪBA
2011.februāris - jūnijs Aarhus universitāte Dānijā, ERASMUS apmaiņas studijas.
2009 - pašreiz Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 
Studijas doktorantūrā
2004 - 2005 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 
Tiesību zinātņu maģistra grāds 
1999 - 2004 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, jurista kvalifikācija 
1997 - 1999 Rīgas Centra Humanitārā Ģimnāzija 
Vidusskola 
1988 - 1997 Rīgas Centra Humanitārā ģimnāzija 
Pamatskola 
 
DARBA PIEREDZE
 
07.2009 – 07.2011 Valsts kanceleja – Politikas koordinācijas departamenta (Stratēģiskās analīzes departamenta) vadītāja vietniece
 
01.2008 – 07.2009 Valsts kanceleja – Politikas koordinācijas departamenta Valsts pārvaldes politikas nodaļas vadītāja
 
10.2005 – 01.2008Valsts kanceleja – Politikas koordinācijas departamenta Valsts reformu nodaļas konsultante (kopš 2007.gada – valsts pārvaldes politikas nodaļa)
- izstrādāta Ministru kabineta iekārtas likuma koncepcija (akceptēta Ministru kabinetā 02.05.2006)
- izstrādāti 20.06.2006 Ministru kabineta noteikumi Nr.493 Kārtība, kādā organizējams konkurss uz valsts aģentūras direktora amatu
- izstrādāta Ministru kabineta18.07.2006 instrukcija Nr.8 Valsts aģentūru izveidošanas kārtība un izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kritēriji
- izstrādāts Ministru kabineta iekārtas likuma projekts (projekts pieņemts pirmajā lasījumā Saeimā 22.02.2007)
- izstrādāts Attīstības politikas plānošanas sistēmas likuma projekts (Atbalstīts Ministru kabinetā 29.05.2007)
- izstrādāts likumprojekts Grozījumi Publisko aģentūru likumā (Atbalstīts Ministru kabinetā 22.05.2007)
09.2009 – pašreiz Augstākā tiesa – Civillietu departamenta senatora palīdze
01.2007 – 02.2009 Augstākā tiesa – Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja palīdze
- nolēmumu projektu sagatavošana
- starptautiskās augstāko tiesu apvienības koordinatore
- tiesas prakses analīze un apkopošana
07.2006 – 11.2006 Žurnāls „Likums un Tiesības” – juridiskā redaktore
08.2004 – 01.2007 Administratīvā apgabaltiesa - tiesneša palīdze 
- tiesas nolēmumu apkopošana
- tiesas nolēmumu sistematizācija
- tiesas nolēmumu analīze
- tiesas nolēmumu projektu sastādīšana
- atbilžu sagatavošana uz fiziskajām un juridiskajām personām
01.2002 – 10.2005 Rīgas pašvaldības SIA "Zemgale" – juriste
07.2001 – 01.2002 Rīgas pašvaldības SIA "Zemgale" - sekretāre 
 
 
DALĪBA STARPTAUTISKOS PROJEKTOS
04.2010 Īstermiņa eksperts
Kosova
Department for Management of Public Administration Reform and European Integration (DPAREI). Izpēte, apmācības un rekomendācijas saistībā ar valsts pārvaldes reformas jautājumiem.
05.2009 Īstermiņa eksperts
Tadžikistāna
Ministru kabinets. Ministru kabineta locekļu apmācības politikas plānošanas un valsts pārvaldes iekārtas jautājumos. 
01.2008-11.2009 Īstermiņa eksperts (periodiski)
Ukraina
Prime Minister’s Office. Valsts pārvaldes iekārtas likums, Ministru kabineta iekārtas likuma, Ministru kabineta darbības noteikumu projekta analīze, priekšlikumu izstrāde un apmācības saistībā ar minētajiem jautājumiem.
08.2008 Īstermiņa eksperts
Kosova
Department for Management of Public Administration Reform and European Integration (DPAREI). Functional Review and Institutional Design of Ministries – Latvijas valsts pārvaldes eksperts (sk.http://www.fridomks.org/media/WoG%20review%20Final%20eng.pdf)
 
 
PUBLIKĀCIJAS, ZINĀTNISKĀ UN PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
 
17.06.2011 Dalība Latvijas Universitātes II Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskajā konferencē ar referātu Tiesneša nolēmuma pieņemšanas psiholoģiskie aspekti.
07.06.2011 Saeimas atlaišana un Satversme: neskaidrie jautājumi. Eksperta viedoklis. Jurista Vārds.
11.06.2010 Dalība ar referātu “Kriminālsodu izpildes administratīvi tiesiskie aspekti” Latvijas Universitātes zinātniski – praktiskajā konferencē.
2008. Grāmatas „Administratīvais process tiesā” 2 nodaļu autore.
2007. Development of Policy Planning System in Latvia. Grām.: Hill Herman (ed.) Modernizing Government in Europe, Verwaltungsressourcen und Verwaltungsstrukturen (Resources and structures of administration. Baden-baden, 2007
No 2006.gada – pašreiz Dalība nedēļraksta Jurista Vārds organizētā pētniecisko darbu konkursa darbu vērtēšanā
No 2006.gada – pašreiz Latvijas Tiesnešu mācības centrs, lekcijas tiesnešiem, tiesnešu amata kandidātiem, tiesnešu palīgiem, notāru amata kandidātiem par valsts pārvaldes un tiesību teorijas jautājumiem 
2008.gads – pašreiz SIA „Sophia” lekcijas - semināri par administratīvā procesa un politikas plānošanas jautājumiem. 
2007.gads SIA „Rajos” lekcijas - semināri par administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu procesa jautājumiem. 
16.-19.05.2007 Dalība 15. NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) konferencē ar referātu Latvia: Public Management Reform – achievements  and future expectations.
 
24.04.2007 Tiesas nolēmuma saturs un prasījuma robežas administratīvajā procesā. Jurista Vārds, 2007.24.aprīlis, nr.17 (470)
02.12.2006 Dišlera biedrības tiesībpolitikas konference 2006. Referāts Vispārējie tiesību principi Administratīvās apgabaltiesas nolēmumos.
11.2006 Starplēmumi administratīvajā procesā. Likums un Tiesības, 2006. nr.11.
23-26.08.2006 Dalība konferencē 1.st European Summit on Modernizing Government, Vācijā, ar referātu Development of the Policy planning system in Latvia. 
20.07.2006 Dalība Konstitucionālās politikas seminārā „Bīriņi 2006” ar referātu Administratīvā procesa efektivizēšana un referātu Judikatūras izpratne un loma.
25.05.2006 Dalība Valsts ieņēmumu dienesta organizētā seminārā ar referātu Valsts ieņēmumu dienesta un administratīvās tiesas sadarbība.
01.04.2006 Dalība „Juristu dienās” ar referātu Administratīvā procesa problēmas pašvaldībās. 
28.03.2006 Ko nolēma Saburovas lietā. Jurista Vārds, 2006.28.marts, nr.13 (416)
2005. Privātpersonas rīcības brīvība kā tiesību aizsardzības elements administratīvajā procesā tiesā. Grām.: Višņakova G. (Zin. red.) Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 66.lpp
11.-12. 2005 Tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesas pieejamības ierobežojumi. Likums un Tiesības, 2005. nr.75 un nr.76.
12.2005 Izmaiņas sapulču, gājienu un piketu regulējumā. www.politika.lv
 
01.11.2005 Cik tālu var ierobežot personas tiesības uz pieeju tiesai. Jurista Vārds, 2005.1.novembris, nr.41 (396)
04.10.2005 Tiesnešu un prokuroru tālākizglītības iespējas Eiropā. Intervija ar Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla ģenerālsekretāru Žilu Šarbonjē (Gilles Charbonnier). Jurista Vārds Nr.37 (392).
06.2005 Aizstāvēts maģistra darbs Tiesību uz pieeju tiesai tiesiskā regulējuma interpretācija Latvijas tiesību sistēmā. Darbs novērtēts ar atzīmi 10 (izcili). 
02.08.2005 Pagaidu noregulējums nodokļu lietās. Jurista Vārds Nr.28 (383)
11.02.2005 Dalība Latvijas Universitātes 63. zinātniskajā konferencē ar referātu „Vīriešu diskriminācijas pieļaujamība darba tiesībās Eiropas Kopienu tiesas spriedumu kontekstā”.
13.05.2003 Kā brīdināt parādnieku. Jurista Vārds Nr.18(276)
 
AKADĒMISKĀS AKTIVITĀTES
05.2007 – pašreiz Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā – biedrs                         
08.2005 – 05.2007 Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā – viceprezidente akadēmiskajos jautājumos                         
04.2005 – 08.2005
Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā – biedrs              - dalība administratīvās tiesas procesa izspēļu organizēšanā
 
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA
31.05.2010-03.06.2010 Dalība Regional Centre for Public Administration Reform organizētā apmācību programmā „Training programme for Network Members”.
08.2010
Dalība 6.starptautiskajā vasaras skolā, apgūstot kursu „Policy planning: necessity, institutional framework and tools”.
2006.-2010 Dalība dažādos Valsts administrācijas skolas un Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētos kursos un semināros.
 
VALODU ZINĀŠANAS
Valoda Rakstīšana Runāšana Saprašana
Latviešu            dzimtā valoda           dzimtā valoda             dzimtā valoda
Angļu ļoti labas ļoti labas ļoti labas
Krievu labas ļoti labas ļoti labas
Dāņu B1 līmenis B1 līmenis B1 līmenis
 
DATORPRASMES
Ikdienas lietotājs
 
 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot