plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Inga Vanaga Foto: Saeimas Kanceleja
Kā deputāts pārstāv tautas intereses:
 
Slikti
Labi
20
balsojumi

Deputāta CV

Adrese: Lielā iela 30-32, LV – 3001, Jelgava, Latvija 

Tālrunis: 67580503 Mobilais tālrunis: 25998994
E-pasts: Inga.Vanaga@llu.lv
 
Pilsonība: Latvijas
 
Dzimšanas datums: 06.06.1980.
 
Dzimums: Sieviete
 
 
 
Uzrakstiet galvenos 3 mērķus, ko būdams deputāts Jūs vēlētos sasniegt attiecīgajā sfērā
 
1. IZGLĪTĪBA. Piedalīties augstākās izglītības sistēmas reformas īstenošanā. 
2. VALSTS PĀRVALDE. Izstrādāt un īstenot kvalitatīvu jaunievēlēto Saeimas un pašvaldību deputātu apmācību sistēmu, kas sekmētu viņu profesionālo darbību.
 3. VALSTS PĀRVALDE. Izstrādāt un ieviest Saeimas un pašvaldību deputātu darba rezultātu novērtēšanas sistēmu.
Vai Jūs vēlētos strādāt kādā izpildinstitūcijā, ja nekļūtu par deputātu
Kādā sfērā Jūs gribētu darboties Izglītība un zinātne; personālvadība
 
 
Darba pieredze
 
Laika periods:  2005. g.  – līdz šim 
Profesija vai ieņemamais amats:  prodekāne mācību jautājumos
Galvenie pienākumi - sadarbība ar studentiem, fakultātes, universitātes struktūrvienībām;
- dokumentu izstrāde, pilnveidošana;
- studentu, mācībspēku, palīgpersonāla interešu pārstāvēšana LLU struktūrvienībās;
- akreditācijas ziņojumu, dažādu pārskatu sagatavošana;
- fakultātes interešu pārstāvēšana ārpus LLU, sadarbība ar citām augstskolām.
Darba vietas nosaukums un adrese:  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV - 3001
Nozare:  Izglītība un zinātne
 
Laika periods 2003. g.  – līdz šim 
Profesija vai ieņemamais:  amats Lektore 
Galvenie pienākumi - Lekciju, prezentācijas materiālu izstrāde, pasniegšana, studentu izglītošana;
 - Zinātnisko darbu vadīšana, recenzēšana (bakalaura un maģistra darbi);
 - Zinātnisko pētījumu veikšana, prezentēšana;
 - dalība akadēmiskajās sanāksmēs.
Darba vietas nosaukums un adrese:  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV - 3001
Nozare:  Izglītība un zinātne
 
Laika periods:  2007. g.– 2009.g
Profesija vai ieņemamais amats:  lektore
Galvenie pienākumi:  Lekciju, prezentācijas materiālu izstrāde, pasniegšana.
Darba vietas nosaukums un adrese:  Latvijas Republikas Valsts Administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV - 1050
Nozare:  izglītība
 
Laika periods:  2003. g.  – 2005. g. 
Profesija vai ieņemamais amats:  vadītāja
Galvenie pienākumi:  Kultūras pasākumu organizēšana un vadīšana, piedalīšanās pašvaldības sanāksmēs, projektu īstenošana, sadarbība ar citām organizācijām, komunikācija ar masu medijiem.
Darba vietas nosaukums un adrese Jelgavas rajona Līvbērzes pagasts, kultūras nams “Līvbērze”
Nozare:  kultūra
 
Laika periods:  1999.g. – līdz šim
Profesija vai ieņemamais amats:  īpašniece
Galvenie pienākumi:  Sadarbības veicināšana, grāmatvedības kārtošana.
Darba vietas nosaukums un adrese:  I.U. „Singas”, Lielā ielā 30-32, Jelgava, LV - 3001
Nozare:  Sabiedriskā ēdināšana
 
Līdzšinējie spilgtākie / redzamākie sasniegumi
 
- Uzstāšanās ikgadējās zinātniskajās konferencēs LLU SZF;
 - Īstenoti vairāki projekti LLU SZF;
 - Vairākus gadus vadīta Eiropas Kustība Latvijā Jelgavas nodaļa;
 - Atzīta par gada prodekāni LLU, saņemts LLU Atzinības raksts par ieguldījumu darbā.
 
Izglītība
 
Laika periods:  2009. – līdz šim
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija -
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās profesionālās prasmes Valsts pārvaldes un pašvaldību reforma, Latvijas tautsaimniecība, personālvadības problēmas, projektu vadīšanas aktuālās problēmas.
Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, doktorantūras studiju programma „Vadībzinātne”
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā -
 
Laika periods:  2002. – 2005.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija:  Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās profesionālās prasmes:  Socioloģijas teorijas, pētījumu metodes, projektu vadīšana, sociālā psiholoģija, organizāciju kultūra, menedžments, kvalitātes vadība.
Izglītības iestādes nosaukums un veids:  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte studiju programma „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā -
 
Laika periods:  1998. – 2002.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija:  Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās profesionālās prasmes:  Mikroekonomika, makroekonomika, grāmatvedība un finanses, statistika.
Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā -
 
Laika periods:  1996. – 1998.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija:  Vidējā vispārējā izglītība
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās profesionālās prasmes:  Politika, vēsture, filozofija, psiholoģija, svešvalodas.
Izglītības iestādes nosaukums un veids: Spīdolas ģimnāzija
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā -
 
Prasmes
 
Dzimtā(s) valoda(s):  latviešu valoda
 
Cita(s) valoda(s):  angļu, krievu,vācu
 
 
Sociālās prasmes
Komunikācijas, sadarbības, konfliktu risināšanas, motivēšanas prasmes.
 
Organizatoriskas prasmes
Konferenču, akreditācijas pasākumu, darba sanāksmju, kultūras pasākumu organizēšana un vadīšana. Prasmes iegūtas darbojoties NVO jomā, īstenojot projektus un pildot darba pienākumus.
 
Tehniskas prasmes
 
Datora lietošanas prasmes Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Moodle, interneta lietošana. Prasmes iegūtas studiju laikā, tālākizglītības kursos un pašmācības ceļā.
 
Citas prasmes
 
 Lietišķās etiķetes pārzināšana, kas iegūta tālākizglītības kursos un pašmācības ceļā.
 - Socioloģisko pētījumu veikšana, kas iegūta studiju laikā un projektu īstenošanā.
 
Vadītāja apliecība B kategorija
 
Papildu informācija Atsauksmēm: Voldemārs Bariss, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns.
Tālr.: 29460976
 
 

 

 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot