plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Ingmārs Čaklais Foto: Saeimas Kanceleja
Kā deputāts pārstāv tautas intereses:
 
Slikti
Labi
2
balsojumi
20.05.2021

Interešu konflikts

 

2013.gada 21.martā Saeimas plenārsēdē 75 deputāti nobalso par parlamentārieša Ingmāra Čaklā saukšanu pie administratīvās atbildības par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  neievērošanu (balsojums). Tiesvedība vēl nav pabeigta un gala spriedums nav zināms.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatēja, ka Saeimas deputāts I.Čaklais bez atlīdzības izmantojot savas palīdzes A.Ābelītes (Smalkās) automašīnu „Nissan”, nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu ziedojuma pieņemšanas ierobežojumus. Laika posmā no 2010.gada 10.novembra līdz 2011.gada 31.maijam parlamentārietis izmantojis A.Ābelītes (Smalkās) „Nissan” automašīnu bez atlīdzības. Interešu konflikta situācija izveidojās, jo A.Ābelīte (Smalkā) no 2010.gada 4.novembra līdz 2011.gada 18.jūlijam pildīja I.Čaklā palīdzes amata pienākumus Saeimā.

Saskaņā ar likumu valsts amatpersonai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu uz šo personu. Tāpat likums nosaka, ka ziedojumu var pieņemt, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona, savukārt deputāta palīdze, kas atradās Čaklā pakļautībā, šajā gadījumā nav uzskatāma par trešo neiesaistīto personu, norāda KNAB.

I.Čaklais nepiekrīt KNAB lēmumam par konstatēto administratīvo pārkāpumu un iesniegumā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai sniedz iemeslus. Pirmkārt, parlamentārietis norāda, ka administratīvās lietas uzsākšanai ir iestājies noilgums. Otrkārt, iesniegumā tiek minēts, ka interešu konflikta situācija nav radusies, jo ziedojuma pieņemšana nav ietekmējusi lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju. Treškārt, deputāts min, ka Saeimas Saimnieciskā komisija 2010.gada 24.novembrī  pieņēma lēmumu piešķir kompensāciju transporta izdevumu segšanai. Balsoties uz šo lēmumus I.Čaklais norāda, ka komisija „ir atļāvusi un akceptējusi, ka izmantoju savas palīdzes automašīnu darba vajadzībām bez atlīdzības, es esmu saņēmis augstākās amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauju”.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu tiek uzlikts naudas sods valsts amatpersonai no 50 līdz 250 latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

 

I.Čaklā iesniegums Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegums un administratīvā pārkāpuma protokola kopija

25.04.2002. likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ("LV", 69 (2644), 09.05.2002., Ziņotājs, 11, 13.06.2002.) [stājas spēkā 10.05.2002.]

14.pants. Ziedojumu pieņemšanas ierobežojumi

(1) Par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma finanšu līdzekļu, preces vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem.

(2) Valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu.

(3) Valsts amatpersona, kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja.

 

Avoti:

LETA: KNAB lūdz Saeimas piekrišanu deputāta Čaklā saukšanai pie administratīvās atbildības, 07.03.2013

www.likumi.lv, 03.05.2013

LR Saeimas oficiālā mājas lapa, 03.05.2013

I.Čaklā mājas lapa, 03.05.2013

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapa, 03.05.2013

 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot