plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Inita Bišofa Foto: Saeimas Kanceleja
Kā deputāts pārstāv tautas intereses:
 
Slikti
Labi
138
balsojumi

Deputāta CV

 

Adrese: Slimnīcas iela 9-30, LV-3414, Liepāja, Latvija
Tālrunis :Mobilais tālrunis: 29519459
E-pasts: inita.bisofa@saeima.lv
 
Pilsonība: Latvijas
 
Dzimšanas datums: 05.09.1974.
 
Dzimums: Sieviete
 
Uzrakstiet galvenos 3 mērķus, ko būdams deputāts Jūs vēlētos sasniegt attiecīgajā sfērā
- Pilnveidot izglītības sistēmu Latvijas Republikā, veicinot visu bērnu un jauniešu iespējas saņemt kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītību, attīstot profesionālās ievirzes mācību programmas pamatskolā;
-Izstrādāt un pilnveidot sociālās, labklājības un nodarbinātības jomas atbalsta sistēmu Latvijā, veicinot, ka sistēma veicina cilvēku kļūt par aktīvu, atbildīgu un ieinteresētu dalībnieku savas situācijas uzlabošanā, nevis tikai patērētāju, kuram „viss pienākas”;
-Pilnveidot valsts sadarbību ar nevalstisko sektoru, veicinot aktīvu sabiedrības līdzdalību, demokrātijas attīstību Latvijas Republikā. 
 
 
 
Darba pieredze
 
Laika periods: 08.2006. – 10.2011.
Profesija vai ieņemamais amats: Izpilddirektore
Galvenie pienākumi: Organizēt un koordinēt nodaļu izveidi un biedru piesaisti LSK komitejas teritorijā;
Organizēt un vadīt saimniecisko darbību komitejā;
Plānot komitejas darbību, aktivitātes saskaņā ar biedrības stratēģiju, programmām, attīstības plāniem;
Jaunu pakalpojumu un projektu izstrāde.
Darba vietas nosaukums: Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” 
Nozare: Nevalstiskais sektors, sociālā joma, labdarība
 
Laika periods: 05.2011. – 06.2011.
Profesija vai ieņemamais amats: Projekta koordinatore
Galvenie pienākumi: Plānot, izstrādāt projektus pašvaldībai 
Darba vietas nosaukums: Rucavas novada dome
Nozare: Pašvaldība
 
Laika periods: 09.2001. - pašreiz
Profesija vai ieņemamais amats: Valdes priekšsēdētāja (brīvprātīgais darbs)
Galvenie pienākumi: Organizēt un vadīt valdes darbu;
Izstrādāt organizācijas attīstības plānu, piesaistīt finansējumu tā īstenošanai;
Izstrādāt projekta pieteikumus organizācijas attīstībai;
Organizēt un kārtot organizācijas grāmatvedību.
Darba vietas nosaukums un adrese: Interešu centrs „Pēcskola”
Nozare: Nevalstiskais sektors, izglītība, sociālā joma
 
Laika periods: 09.2006. – 05.2009.
Profesija vai ieņemamais amats: Interešu izglītības pedagoģe
Galvenie pienākumi: Organizēt un vadīt nodarbības bērniem un jauniešiem, neformālās izglītības aktivitātes;
Organizēt profesionālās orientācijas pasākumus;
Organizēt un vadīt pasākumus ģimenēm;
Izstrādāt projekta pieteikumus darba pilnveidei.
Darba vietas nosaukums un adrese: Interešu centrs „Pēcskola”
Nozare: Izglītība, nevalstiskais sektors
 
Līdzšinējie spilgtākie / redzamākie sasniegumi
Izveidots bērnu un jauniešu centrs „Pēcskola” sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā, interešu izglītības programmu pilnveidošanai Liepājā, radītas jaunas darba vietas;
Organizētas un vadītas darba grupas, izstrādāti dokumenti, priekšlikumi nevalstiskā sektora veiksmīgākai sadarbībai ar pašvaldību;
Izveidoti 6 Sarkanā Krusta atbalsta punkti Liepājā un bijušā Liepājas rajona teritorijā maznodrošināto iedzīvotāju atbalstam, radītas jaunas darba vietas.
 
Izglītība
 
Laika period:s 09.1999. – 04.2001.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums: / Piešķirtā kvalifikācija Izglītības zinātņu maģistra grāds izglītības darba vadībā
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās profesionālās prasmes: Izglītības iestādes darba organizācija un vadība, vispārīgā un salīdzinošā pedagoģija, psiholoģija, informācijas teholoģijas
Izglītības iestādes nosaukums un veids: Liepājas Pedagoģijas Akadēmija
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā
 
Laika periods: 01.1995. – 10.1997.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija: Angļu valodas skolotājs 
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās profesionālās prasmes: Angļu valodas gramatika, pedagoģiskā meistarība, didaktika, vispārīgā pedagoģija, psiholoģija
Izglītības iestādes nosaukums un veids: Liepājas Pedagoģijas Akadēmija
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā
 
Laika periods: 09.1992. – 06.1996.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija: Sākumskolas skolotāja, pamatskolas mājturības, latviešu valodas un literatūras skolotāja, bakalaura grāds pedagoģijā 
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās profesionālās prasmes: Vispārīgā pedagoģija, pedagoģijas vēsture, pedagoģiskā meistarība, didaktika, psiholoģija, matemātika un metodika, latviešu valoda, literatūra un metodika, angļu valoda, u.c.
Izglītības iestādes nosaukums un veids: Liepājas Pedagoģijas Akadēmija
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā
 
 
Laika periods: 09.1989. – 06.1992.
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija: Vispārējā vidējā izglītība 
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās profesionālās prasmes: Matemātika, fizika
Izglītības iestādes nosaukums un veids: Liepājas 1.vidusskola
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā
 
Cita(s) valoda(s): latviešu, angļu, krievu
 
 
Sociālās prasmes: Vadot izglītības, sociālā un labdarības darba organizācijas ir ļoti labas saskarsmes prasmes, psiholoģijas zināšanas un spēja reaģēt dažādās sarežģītās situācijās. 
 
Organizatoriskas prasmes: Izveidojot organizāciju un pēc tam bērnu un jauniešu klubu, ir iegūtas organizatoriskas prasmes dažādās jomās – finanšu piesaistē, projektu vadībā, organizācijas un personāla vadībā, jaunu programmu un pakalpojumu izstrādē un vadībā;
Organizējot un vadot vairāk kā 50 dažādus projektus 10 gadu garumā ir uzkrāta nozīmīga pieredze jaunu un inovatīvu ideju attīstīšanā, jaunu pakalpojumu un darba vietu radīšanā.
 
 
 
Datora lietošanas prasmes: Ir labas prames darbā ar datoru, sagatavojot dokumentus dažādās programmās, kā arī informācijas meklēšanā internetā latviešu un angļu valodās
 
Citas prasmes: Ir labas prasmes lasīt liela apjoma dokumentus, sniegt konstruktīvus priekšlikumus, izstrādāt jauninājumus un realizēt tos praktiskā darbā
 
Vadītāja apliecība B kategorija
 
Papildu informācija Atsauksmēm: Līga Stendze, Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietniece, tālr.:20364573,
 
 
 
 
 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot