plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Raimonds Vējonis Foto: Saeimas Kanceleja
Kā deputāts pārstāv tautas intereses:
 
Slikti
Labi
2
balsojumi

Deputāta CV

 

Dzimis : 1966.gada 15.jūnijā, Pleskavas apgabalā, Krievijas Federācijā
 
Izglītība :
1995.g. – Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas zinātņu maģistra grāds
1994.g. – Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija), Vides inženierijas departaments 
1993.g. – 1994.g. – Tamperes Tehniskā universitāte (Somija), Ūdens un vides inženierijas institūts, ūdens un vides vadības specialitāte
1989.g. – Latvijas Valsts universitāte, Bioloģijas fakultāte
 
Darba pieredze :
Kopš 2011.gada 6.janvāra - LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
2010.g.novembris - decembris - LR vides ministrs
2010.gada 2.novembris - LR 10.Saeimas deputāts
2003.g.janvāris – 2010.g.novembris - LR vides ministrs
2010.g.marts – 2010.g.maijs – LR reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs
2002.g. novembris – 2003.g.janvāris – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
2000.g. – 2002.g. – Skultes osta, valdes loceklis
1998.g. – 2002.g. – ES Asociēto valstu vides likumdošanas ieviešanas un kontroles struktūvienība, nacionālais koordinators
1997.g. – 2002.g. – SIA “Getliņi Eko”, valsts pārstāvis
1997.g. – 1998.g. – Skultes osta, valdes loceklis
1996.g. – 2002.g. – Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, direktors
1990.g. – 1993.g. – Madonas pilsētas dome, deputāts
1989.g. – 1996.g. – Madonas reģionālā vides pārvalde, direktora vietnieks
1987.g. – 1989.g. – Madonas 1. vidusskola, bioloģijas skolotājs
Projektu pieredze :
1996.g. – 2002.g. – Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekts, projekta vadības grupas priekšsēdētāja vietnieks
1996.g. – 2002.g. – Rīgas cieto sadzīves atkritumu projekts, projekta vadības grupas loceklis
 
Pētnieciskie darbi
Vējonis R. Floras aizsardzība Madonas rajonā: diplomdarbs. Rīga, 1989
Vējonis R. Kaņepēnu ezera apsaimniekošanas plāns: maģistra darbs bioloģijas maģistra grāda iegūšanai. Rīga, 1995.
Raksti periodiskā izdevumā 
Vējonis R. Aizsargājamās teritorijas visvairāk necieš privātmāju cēlāji. Neatkarīgā rīta avīze. 2005. 23.jūlijs. 2.lpp.
Referāti konferencēs 
Vējonis R. Ūdens resursu izmantošanas attīstība Latvijā. Referāts. Kioto (Japāna), 3. Pasaules ūdens forums, 2003. gada 23. marts.
Vējonis R. Ūdens resursu izmantošanas attīstība Latvijā. Referāts. Rīga, Starptautiskā konference  „Centrālās un Austrumeiropas Ūdens Forums”, 2003. gada 12.septembris.
Vējonis R. Atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijā. Referāts. Osnabruka (Vācija),  Konference „New perspectives of an environmental union”, 2004.gada 28.septembris.
Vējonis R. Latvijas pieredze Baltijas jūras aizsardzībā. Referāts. Rīga, Starptautiskā konference Helsinku konvencijas 30. gadadienas atzīmēšanai „Starptautiskā sadarbība Baltijas jūras vides aizsardzībai: pagātne, tagadne un nākotne”, 2004.gada 22. marts.
Vējonis R. Ilgtspējīga attīstība Latvijā. Referāts. Ņujorka (ASV), ANO Ilgtspējīgas attīstības komisijas 13.sesija (CSD-13), 2005.gada 25. aprīlis.
Vējonis R. Latvijas attīstība kodoldrošības jomā. Referāts. Vīne (Austrija), Starptautiskā atomenerģijas aģentūras 48.ģenerālā konference, 2004.gada 22. septembris.
Vējonis R. Latvijas attīstība kodoldrošības jomā. Referāts. Parīze (Francija), Starptautiskā konference „Kodolenerģija 21.gadsimtā”, 2005.gada 21.marts.
Vējonis R. Orhusas konvencijas ieviešanas problēmas Latvijā. Referāts. Alma-Ata (Kazahija),
Orhusas konvencijas dalībvalstu 2. konference, 2005.gada 28. maijs
 
Politiskā piederība : Latvijas Zaļā partija
Ģimenes stāvoklis : Precējies, divi dēli
 
 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot