plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Zanda Kalniņa-Lukaševica Foto: Saeimas Kanceleja
Kā deputāts pārstāv tautas intereses:
 
Slikti
Labi
6
balsojumi

Deputāta CV

Personas dati
1978. gada 30.jūnijs 
 
Izglītība
 
2006 – līdz šim brīdim Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, vadības zinātnes sabiedrības vadības programmas doktora studijas. Izstrādājamā promocijas darba tēma – „Reģionu attīstība Latvijā un to loma valsts izaugsmes procesā”. Pētniecības jomas - pilsētu attīstība, reģionālā politika, attīstības plānošana
 
 2002 – 2004 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā. Izstrādāts maģistra darbs „Stratēģiskā plānošana un uz rezultātu orientēta vadība valsts pārvaldē”, Rīga, Latvija, 2004.gads
 
1997 – 2002 Latvijas Kristīgā akadēmija, Sociālās aprūpes karitatīvā darbinieka kvalifikācija, Izstrādāts kvalifikācijas darbs „Sociāli karitatīvais darbs sabiedrības skatījumā”, Jūrmala, Latvija, 2002.gads
 
Darba pieredze un ieņemtie amati
 
10/2011 – līdz šim brīdim Saeimas deputāte, Zatlera Reformu partijas frakcija,
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
 
2010 – 2011 Valsts prezidenta Stratēģiskās plānošanas un analīzes padomniece, Valsts prezidenta kanceleja 
 
2008 – 2010 Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajos jautājumos, Valsts prezidenta kanceleja
 
2006 –2008 Valsts sekretāra vietniece attīstības plānošanas jautājumos, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
 
2003 –2006 Pašvaldību attīstības un reformu departamenta direktora vietniece, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
 
2001 –2003 Labklājības pārvaldes vecākā referente, Jūrmalas pilsētas dome
 
1998 - 2001 Kultūras nodaļas vecākā referente, Jūrmalas pilsētas dome
 
Svešvalodu prasmes 
 
Latviešu valoda - dzimtā,
Angļi, krievu, vācu
 
 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot