plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Jānis Nīkrencis

Deputāta profils

 

Apraksts

Balsojis par sava atalgojuma palielināšanu

 

Kā vēsta “Alūksnes Ziņas”, Jānis Nīkrencis bija viens no Alūksnes novada deputātiem, kurš balsojis par novada domes komiteju priekšsēdētāju atalgojuma palielināšanu no līdzekļiem, kas iezīmēti neparedzētiem gadījumiem. Balsojums notika 2010.gada 27.maijā. Kā liecina balsojuma protokols par šādu priekšlikumu nobalsoja 11 domes deputāti, arī Jānis Nīkrencis.
 
Tā kā J.Nīkrencis vada vienu no komitejām - Teritoriālo komiteju, lemjot paaugstināt atalgojumu komiteju vadītājiem, pieņemtā lēmuma rezultātā paaugstinās arī viņa atalgojums. Laikraksts “Alūksnes Ziņas” kritizēja deputātu rīcību ne vien iespējamā interešu konflikta dēļ, bet arī tādēļ, ka netika sniegts skaidrojums, kādēļ tiek paaugstināts atalgojums, jo īpaši laikā, kad pašvaldības iestādēm bija akūta nepieciešamība papildu finansējumam. Deputāti, pirmo reizi balsojot par lēmumprojektu, to neatbalstīja. J.Nīkrencis pirmajā balsojumā atturējās. Taču, deputātiem vienojoties balsojumu atkārtot, J.Nīkrencis atbalstīja šo lēmumprojektu,
 
Avots: 
L.Vīksna „Deputāti sevi neaizmirst”, Alūksnes Ziņas, 07.06.2010.
LR Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada 27.maija domes sēds protokols.