plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Normunds Bomis

Deputāta profils

 

Apraksts

 

Limbažu novada domes deputāts, SIA “N.Bomja maiznīca Lielezers” vienīgais īpašnieks un direktors, pieder arī maizes ceptuve Krievijā.

Deklarācija CVK

 

Valsts kontrole (VK) 2008.gadā veica revīziju par Limbažu pašvaldības rīcību 2005.-2007.gadā, iznomājot tās nekustamos īpašumus. VK revīzijas ziņojumā ir secināts, ka Limbažu pilsētas dome ir veikusi prettiesisku rīcību, nododot pašvaldības zemesgabalus domes deputātu un darbinieku īpašumā par pazeminātu cenu. Ar domes lēmumu pašvaldības deputātam N.Bomim tika  iznomāts 2 hektārus lielais īpašums Jūras ielā 71, kas atrodas blakus viņam piederošai mototrasei. Vēlāk N.Bomim tika ļauts zemi privatizēt. VK konstatēja vairākus Limbažu domes pārkāpumus saistībā ar N.Bomim nodoto zemesgabalu: 
1) tas nodots nomā pretēji Limbažu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajam, ka šis zemesgabals nepieciešams pilsētas attīstībai; 
2) dome mainījusi zemes izmantošanas mērķi no "pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme" uz "apbūves teritoriju”, kā arī izsniegusi būvatļauju bez detālā plānojuma izstrādes; 
3) dome ir ļāvusi N.Bomim zemesgabalu privatizēt par 0,10 LVL kvadrātmetrā, kas ir 17 līdz 100 reizes zemāk par pārdošanas cenu tirgū. 
 
Limbažu laikraksts “Auseklis”’rakstīja, ka zeme Bomim pārdota kā apbūves teritorija ar jau izsniegtu būvatļauju, lai pašvaldība varētu piemērot daudz zemāko Valsts zemes dienesta noteikto privatizācijas, nevis tirgus cenu.
 
2009.gadā Ģenerālprokuratūra, izskatot Valsts kontroles revīzijas ziņojumā minētos faktus par Limbažu domes darījumiem ar zemi, konstatēja, ka Limbažu domes deputāts N.Bomis ir atradies interešu konflikta situācijā, balsojot par domes lēmumu nodot viņam nomā un vēlāk arī privatizācijā zemesgabalu Jūras ielā 71. Prokuratūra iesniegumā Limbažu pilsētas domei lūdza novērst pārkāpumus šī zemesgabala privatizācijā.
 
Avoti: Auseklis, Diena, Latvijas Avīze, Valsts kontrole
 
Skaidrās naudas uzkrājumi
 
Kopš 2001.gada deklarējis vairākus desmitus tūkstošus latu lielus skaidrās naudas uzkrājumus. 2008.gadā skaidrā naudā deklarējis jau 400 000 LVL , 2009.gadā – vairāk par vienu miljonu latu. N.Bomis ir SIA “N.Bomja maiznīca”Lielezers”” vienīgais īpašnieks, viņam pieder vairāki nekustamie īpašumi. 2008. un 2009.gadā deklarētās skaidrās naudas summas aptuveni saskan ar šajos gados gūtajiem N.Bomja ieņēmumiem, tajā skaitā saņemtajām dividendēm no sava uzņēmuma, kā arī īpašumu pārdošanas.
 
 
Avots: VID
 
 
Partiju maiņa
1997., 2001. un 2005.gadā ievēlēts Limbažu pilsētas domē no Latvijas Ceļa saraksta, 2009.gadā – no TB/LNNK saraksta. N.Bomis apgalvoja, ka partiju mainījis īsi pirms 2009.gada vēlēšanām, kad sapratis, ka viņa vārda nebūs LPP/LC saraksta pirmajās vietās.
 
Avoti: Auseklis, CVK