plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Olafs Pulks

Deputāta profils

Partija: Vienotība
 

Apraksts

Rīgas Domes Jaunā laika frakcijas priekšsēdētāja vietnieks. Bijis Rīgas Domes JL frakcijas vadītājs, pirms tam - Latvijas Televīzijas ģenerāldirektors.

Deklarācija CVK

 
Aizdomas par nekustamā īpašuma iegūšanu no J.Mottes vadītās VNĪA (virsraksts labots 30.09.2010.)
 
 
Kandidātiuzdelnas.lv skaidrojums par veiktajām izmaiņām (30.09.2010.):
Virsraksts "Saistība ar Mottes lietu" mainīts uz "Aizdomas par nekustamā īpašuma iegūšanu no J.Mottes vadītās VNĪA". Pirmā rindkopa papildināta, norādot precīzu informācijas avotu. Informējam, ka Olafs Pulks vairākkārt vērsās www.kandidatiuzdelnas.lv, lūdzot labot viņa profilā norādītās nepatiesās ziņas, ka O.Pulka nekustamie īpašumi ir iegūti no VNĪA J.Mottes vadības laikā. Izvērtējuma rezultātā www.kandidatiuzdelnas.lv konstatēja, ka profila sagatavošanā sākotnēji izmantotie avoti neļauj apgalvot, ka O.Pulka nekustamais īpašums ir iegūts no VNĪA. Saņemot sūdzību, atkārtoti izvērtējām publiski pieejamos avotus un secinājām, ka nav neviena cita avota, kas apliecinātu šādas informācijas patiesumu, turklāt, lai arī Delnai nav bijis pamata līdz šim apšaubīt žurnālu "Nedēļa" kā informācijas avotu, konstatējām, ka "Aivars Kāposts" ir pseidonīms, kas padara šo avotu neuzticamu. Vienlaicīgi vēlamies uzsvērt, ka O.Pulks līdz šim nebija apstrīdējusi profila gatavošanā izmantoto publikāciju un nav publiski plašāk skaidrojusi šīs lietas apstākļus, tāpēc, lai izvairītos no nākotnē iespējamiem pārpratumiem, norādām, ka nav pamata apšaubīt O.Pulka sniegto informāciju, ka viņš ir iegādājies dzīvokli pats un pats par saviem līdzekļiem remontējis.
 
 
Aivara Kāposta publikācijā žurnālā "Nedēļa" 2004.gadā tika izteiktas aizdomas, ka 20.gadsimta 90.gadu beigās O.Pulks bijis iejaukts tā sauktajā Mottes dzīvokļu lietā. O.Pulks bija saņēmis no Valsts nekustamo īpašumu aģentūras (VNĪA) īres dzīvokli Basteja bulvārī. Tika izteiktas aizdomas, ka O.Pulka dzīvokļa remontu ir veikuši Latvijas televīzijas darbinieki, un O.Pulka iegādātajai dārgajai lustrai ir saistība ar Latvijas Televīzijas veikto miljoniem vērto studijas iekārtu pasūtījumu. 
 
O.Pulks vairākkārt vērsies pie kandidatiuzdelnas.lv veidotājiem uzsverot, ka viņam nav saistības ar VNĪA vai Mottes dzīvokļiem. Dzīvokli Basteja bulvārī, mājā, kas nepiederēja VNĪA, ģimene ieguvusi maiņas ceļā. Savukārt tajā veiktais remonts bijis par pašu līdzekļiem, tam esot saglabāti attiecīgi dokumenti. (O.Pulka viedoklis pievienots 10.11.2010.)
 
Bijušais VNĪA ģenerāldirektors Jānis Motte un pieci kādreizējie šīs iestādes valdes locekļi tika apsūdzēti par apmēram 170 valstij piederošu dzīvokļu nelikumīgu izīrēšanu dažādās Latvijas pilsētās. Dzīvokļi tika piešķirti gan politiķiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, gan VNĪA darbiniekiem un to radiniekiem. Par spīti tam, ka Satversmes tiesa par nelikumīgu atzina nolikumu, uz kura pamata amatpersonas dāļāja dzīvokļus, 2007.gadā Rīgas apgabaltiesa J.Motti un vēl piecus bijušos VNĪA valdes locekļus attaisnoja.
 
 
 
Avots: Žurnāls Nedēļa
 
 
 
Atbrīvošana no LTV ģenerāldirektora amata
 
 
 
O.Pulks bija Latvijas Televīzijas (LTV) ģenerāldirektors no 1995. līdz 1998.gadam. Viņš tika atbrīvots no amata 1998.gadā, pēc tam, kad LTV tika konstatēti finanšu pārkāpumi. Nacionālā Radio un televīzijas padome (NRTP) izteica arī aizrādījumu par to, ka ir tikusi pārkāpta likuma prasība skaidri nodalīt raidījumus no politiskās reklāmas. O.Pulks šos pārmetumus noraidīja un apgalvoja, ka NRTP lēmums par viņa atlaišanu ir saistīts ar partiju interesēm.
 
 
 
Avoti: Diena, LETA
 
 
 
Iekļūšana Rīgas Brīvostas valdē
 
 
 
2009.gada Rīgas domes deputāts un toreizējais domes Jaunā laika frakcijas vadītājs O.Pulks tika iecelts Rīgas Brīvostas valdē, lai gan O.Pulka kompetence ostu lietās tiek apšaubīta. Tas apliecināja, ka Jaunais laiks turpina tradīciju uzņēmumu valdēs un padomēs likt nevis amata profesionāļus, bet lojālus partijas biedrus, lai gan iepriekš šī partija tādu politiku asi kritizēja. Ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL), komentējot O.Pulka iecelšanu amatā, uzsvēra, ka O.Pulkam ir četru gadu pieredze Rīgas domē, un šajā amatā esot nepieciešams cilvēks ar redzējumu par ostas attīstību, kāds Pulkam esot. Rīgas Brīvostas valdē ir dažādu partiju pārstāvji un darbs tajā ir ļoti labi apmaksāts.
 
 
 
Avoti: Diena, LETA
 

Kandidāts neatbilst kritērijam un netiek vērtēts. O. Pulka iesniegtās amatpersonas deklarācijas VID

 

Ziedojumi

 

No 2005. līdz 2007. gadam O.Pulks līdztekus Rīgas domes deputāta un citiem amatiem strādāja Rīgas Meža aģentūrā, kur trīs gadu laikā saņēma 8010 latus. Tomēr lielāko daļu no saviem gada ienākumiem O.Pulks nopelnīja Latvijas-Vācijas kopuzņēmumā ar pašvaldības kapitālu “REHO”, trīs gados nopelnot nedaudz vairāk nekā 38 000 latu. Savukārt 2009. gadā O.Pulks kļuva par Rīgas Brīvostas valdes locekli un no darba šajā amatā līdz gada beigām guva vairāk nekā 20 000 Ls. Laikā no 2005. līdz 2009.gadam O.Pulks savai partijai ziedojis 1840 latus.

Avots: KNAB, VID

 

 

Olafa Pulka komentārs portālam:

 

Vispirms izsaku pateicību par visu kandidātu novērtējumu. Arī manai necilajai personai esat pievērsušies. Bet - nekad man nav bijis nekāda sakara ar Mottes dzīvokļiem. Tas, ka dzīvoklis atrodas blakus esošā mājā, vai tiešam to uzreiz var saistīt kopā ar Mottes lietu? Turklāt jau ilgāku laiku arī tājā majā es vairāk nedzīvoju. Vai nav tomēr pārmērīgi un pārāk neprecīzi, pilnīgi bez jebkādiem pierādījumiem rakstīt par to, kur strādāja strādnieki, kuri remontēja dzīvokli un par lustras cenu? Es to noraidu, kā melus un nepatiesību.


Paldies,
Patiesā cieņā,
Olafs Pulks