plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Ar  Saeimas deputātiem var sazināties elektroniski. Katram deputātam ir piešķirta elektroniskā pasta adrese, kas veidojas no viņa vārda un uzvārda, nelietojot garumzīmes un mīkstinājumus: Vards.Uzvards@saeima.lv. Izņēmumi ir gadījumi, kad deputātiem ir vairāki vārdi vai uzvārdi. Izņēmumi:… read_more
Tikšanās ar deputātiem. Lai noskaidrotu kādu sev interesējošu jautājumu vai aktualizētu kādu problēmu, ikvienam ir iespēja tikties ar Saeimas deputātiem. Turklāt piektdienās deputātiem nav komisiju un Saeimas sēžu; piektdienas paredzētas, lai tiktos ar vēlētājiem. Lai tiktos ar kādu deputātu, tas ieprie… read_more
Saeimas komisiju sēžu darba kārtība vienmēr tiek publicēta Saeimas mājas lapā.  Saeimas komisiju sēdes netiek translētas un stenogrāfētas, taču kopš 2010. gada nogales deviņu komisiju sēdes tiek ierakstītas audio formātā. Visu komisiju sēdes tiek protokolētas, ar protokoliem var iepazīt… read_more
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savās sēdēs pieņem lēmumus deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietās. Ar iesniegumu izvērtēt deputāta rīcību var vērsties ne tikai deputāti, bet arī iedzīvotāji. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 104.pantu ikvienam ir tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs… read_more
  Latvijas Republikas Satversme  Saeimas kārtības rullis  Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā  Saeimas vēlēšanu likums   Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Sa… read_more
Pilsonisku līdzdalību saprot kā sabiedrības un indivīda aktivitātes, kuru mērķis ir ietekmē valdību un valsts politiku. Pastāv gan individuālā līdzdalība (piedalīšanās vēlēšanās, vēstules, iesaistīšanās organizācijās, partijās utt.), gan līdzdalība grupās (interešu grupas, NVO).  Pils… read_more
Politiskā atbildība ir spēja uzņemties atbildību par savas rīcības sekām.    Latvijā ir virkne instrumentu, kā pieprasīt atbildīgumu no politiķiem:    Vēlēšanas. Katrs, kurš aiziet uz vēlēšanām, var rediģēt sarakstu, ietekmēt iekšējo sara… read_more
  Individuālā ekskursija Saeimā jāpiesaka divas dienas pirms plānotā apmeklējuma, sazinoties ar Saeimas Kancelejas Protokola nodaļu pa tālruni 67087353 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: ekskursijas@saeima.lv. Ceturtdienās ekskursijas dalībniekiem ir iespēja apmeklēt parlamenta sēdi un klātie… read_more
Sapulces, piketa vai gājiena organizatoram ir jāiesniedz pieteikums pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts pasākums. Plānojot piketu pie Saeimas ēkām, pieteikums jāiesniedz Rīgas domei. Pieteikuma norakstu dome nosūta attiecīgās Valsts policijas teritoriālajai struktūrvienībai, kurai jānod… read_more