plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Kā rīkoties, ja ir aizdomas par kāda deputāta neētisku rīcību?

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savās sēdēs pieņem lēmumus deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietās. Ar iesniegumu izvērtēt deputāta rīcību var vērsties ne tikai deputāti, bet arī iedzīvotāji. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 104.pantu ikvienam ir tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Iesniegumā par deputāta ētikas pārkāpumu jābūt izklāstītai lietas būtībai, paskaidrotam, kādā veidā izpaudies Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums. Ja ir kādi pierādījumi vai fakti, kas varētu palīdzēt lietas izskatīšanā, tie jāiesniedz līdz ar iesniegumu. 

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas konsultante: Adrija Rēpele, e-pasts: adrija.repele@saeima.lv, tālrunis 67087418
 
Ētikas pārkāpumu, iespējama interešu konflikta vai korupcijas gadījumos iespējams vērsties arī biedrībā Sabiedrība par atklātību Delna