plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Kas ir pilsoniskā līdzdalība?

Pilsonisku līdzdalību saprot kā sabiedrības un indivīda aktivitātes, kuru mērķis ir ietekmē valdību un valsts politiku. Pastāv gan individuālā līdzdalība (piedalīšanās vēlēšanās, vēstules, iesaistīšanās organizācijās, partijās utt.), gan līdzdalība grupās (interešu grupas, NVO).  Pilsoniskā līdzdalība novērš plaisas rašanos starp sabiedrību un valsts pārvaldi un likumdevēju. Aktīva pilsoniska līdzdalība sekmē sabiedrības vairākuma interešu pārstāvniecību, stiprinādami demokrātiju.