plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums
14
Dec
2011

Foto: Saeimas Kanceleja

2011.gada 1. decembrī Saeima pieņēma likumu, kas paredz ieviest tā dēvēto sākumdeklarēšaos jeb “nulles deklarāciju”.

Likuma mērķis ir sekmēt fizisko personu mantiskā stāvokļa, ienākumu un izdevumu atbilstības un attiecīgi nodokļu samaksas un ienākumu legalitātes kontroles iespējas, kā arī dot iespēju fiziskām personām deklarēt iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus, izņemot tos ienākumus, kurus personai bija tiesības nedeklarēt.

Likums paredz pienākumu fiziskām personām deklarēt savu mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00. Deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā būs jāiesniedz tikai vienu reizi un laika periodā no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

Pienākums deklarēt mantisko stāvokli attiecas uz tiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem (kam izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā), kuri atbilst vismaz kādam no tālāk aprakstītajiem kritērijiem.

 • Mantisko stāvokli jādeklarē, ja persona Latvijā ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniedz 10 000LVL un uz kuru nav nostiprinātas īpašumtiesības, kā arī, ja personai pieder īpašums ārvalstīs.
   
 • Deklarācija jāiesniedz arī par skaidras naudas uzkrājumiem, iegādātām kapitāla daļām Latvijā un ārzemēs, parāda vērstpapīriem, aizdevumiem, parādsaistībām un citiem īpašumiem, kuru vērtība pārsniedz 10 000 LVL (ārzemju valūtas gadījumā ekvivalentus 10 000 LVL atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam).
   
 • Valsts amatpersonām 2012.gada 1.jūnijā savi skaidrās naudas uzkrājumi, ja tie pārsniedz 4000 LVL, vismaz uz diennakti ir jāieskaita bankas kontā.
   
 • Jādeklarē transportlīdzeklis, kura iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu.
   
 • Jādeklarē privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas vai veikto dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) prēmiju maksājums, ja to kopējā summa pārsniedz 10 000 latu.
   
 • Jādeklarē arī cits īpašums, piemēram, mākslas priekšmeti, vērtīgas rotaslietas un citas preces, kuru kopējā vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latu.
   
 • Personai jādeklarē arī līgumi, saskaņā ar kuriem deklarācijas iesniedzējs ir patiesā labuma guvējs.

Likums paredz, ka nebūs jādeklarē tie īpašumi, par kuriem valstij jau pieejama informācija dažādos reģistros, piemēram, personai piederoši transporta līdzekļi vai zeme.

Likums paredz iespēju personai legalizēt savus ienākumus, kas gūti laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim un par kuriem šī persona nav samaksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja persona izlemj iepriekš nedeklarētus ienākumus deklarēt, tiem tiks piemērota iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme 15 % apmērā, kas būs jāiemaksā valsts budžetā 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas. Jānorāda gan, ka likums neattiecas un noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

Sākumdeklarēšana neattieksies uz valsts amatpersonām, kas ik gadu Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz mantiskā stāvokļa deklarāciju. Taču uz valsts amatpersonām attieksies nosacījums par skaidras naudas uzkrājumu , kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, iemaksu kredītiestādē.

11.Saeima šo likumprojektu apstiprināja mēneša laikā, skatot šo likumprojektu steidzamības kārtībā, jo likumu paredzēts ieviest no 2012.gadā.

Lai arī kopumā tas ir nozīmīgs solis pēc teju 20 gadu gara priekšvēstures šāda likuma pieņemšanā, pašlaik pastāv daudz neskaidrību par tā ieviešanu. Liela daļa no tām saistītas ar to, ka šī ir vienreizēja mantiskā stāvokļa deklarēšana, taču nav skaidrs, kā personai rīkoties, ja nedeklarē vai arī tās īpašumā nonāk manta, kas būtu deklarējama, jau pēc šī deklarēšanās perioda.

Tāpat kritiski tiek vērtēta kontrole pār šī likuma normu izpildi, ko īstenos Valsts ieņēmumu dienests (VID). Zināms, ka VID nekontrolēs visu iesniegto deklarāciju patiesumu, bet gan Valsts ieņēmumu dienests skaidros naudas izcelsmi vien tiem, par kuru ienākumiem radīsies šaubas.

Resursi internetā:

LTV Panorāma sižets: atbalsta sākumdeklarēšanās ieviešanu

Portāla Delfi.lv skaidrojums “Sākumdeklarēšana- ko tā nozīmē?” (07.12.2011.)

Diena: "Jādeklarējas divreiz lielākam skaitam", 09.01.2012.

http://www.vidsakumdeklaracija.lv/

Likumprojekta iesniedzēji

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot