plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter
Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums
19
Sep
2013

2013.gada 19.septembrī Saeima atbsltīja likumprojektu 1.lasījumā. Priekšlikumi jāiesniedz līdz 2013.gada 16.oktobrim.

Likumprojekta mērķis ir veicināt publiskas personas kapitālsabiedrības un kapitāla daļu efektīvu pārvaldību, ievērojot starptautiski atzītus labas korporatīvās pārvaldības principus, kā arī nodrošināt publisko personu līdzdalības kapitālsabiedrībās nosacījumu ievērošanu.

Atbildīgā komisija: Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

1.lasījumā apstiprinātais likumprojekts un anotācija.

Debates 1.lasījumā.

Likumprojekts paredz:
 • publisko personu kapitālsabiedrību dibināšanas, darbības, likvidācijas kārtību;
 • publisko personu kapitāla daļu pārvaldības kārtību, tajā skaitā sasniedzamo mērķu noteikšana un darbības rezultātu izvērtēšana;
 • daļēji centralizēta valsts kapitāla daļu pārvaldības modeļa ieviešanu, tajā skaitā Centralizētās pārvaldības institūcijas – Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja (turpmāk - Birojs) - izveidošanas kārtība, darbības principi, statuss, funkcijas, padotība, finansēšanas modelis;
 • Biroja vadības iecelšanas kārtību un kritērijus;
 • sadarbības mehānismu un lēmumu pieņemšanas kārtību starp kapitāla daļu pārvaldībā iesaistītajām pusēm;
 • dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību, iesaistīto institūciju kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību;
 • motivējoša kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma sistēmas ieviešanu, kā arī amatā izvirzīšanas kārtību, balstoties uz kompetences kritērijiem;
 • kritērijiem padomes izveidei kapitālsabiedrībās, padomes locekļu maksimālo skaitu un izvirzīšanas kārtību;
 • kārtību, kādā publiskas personas kapitālsabiedrību pārveido par valsts pārvaldes iestādi vai publisko aģentūru;
 • kapitāla daļu atsavināšanu (tajā skaitā nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušos kapitāla daļu pārdošanu, kas attiecas uz privatizācijas gadījumiem);
 • un citiem publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldes jautājumiem;
 • jautājumos, kurus neregulē šis likums, piemēro Komerclikuma un Koncernu likuma noteikumus.

Likumprojekts  Nr: 731/Lp11, informācija Saeimas mājas lapā.

Likumprojekta iesniedzēji

Ministru kabinets

Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot