plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter

Priekšvēlēšanu solijumi

Partijas vēlēšanu programma 

Korupcijas tematiku Vienotības priekšvēlēšanu programmā vērtē korupcijas pētnieks Valts Kalniņš:
 
2010. gadā Vienotībai bija vienīgā pretkorupcijas programma, kas pelnīja nopietnu attieksmi. Programmas tēzēs, kas kopš tā laika nav atjauninātas, ir jūtams pretkorupcijas profesionāļu pienesums. No vienas puses vecās redakcijas saglabāšana nav liela nelaime, jo lielākā daļa solījumu tāpat nav izpildīta. Aizvien nav nodrošināts, lai valsts finansējums partijām tiktu tērēts to organizatoriskās struktūras uzturēšanai, konferencēm un kvalitatīvas rīcībpolitikas izstrādāšanai; lai ierēdņus un valsts/pašvaldību uzņēmumu amatpersonas ieceltu amatā, balstoties uz profesionalitātes un politiskās neatkarības principiem; lai visus priekšvēlēšanu izdevumus pakļautu likumā noteiktajiem griestiem. No otras puses, pārliecību par partijas nodomu nopietnību tikai veicinātu programmas parediģēšana, lai gadu pēc valsts finansējuma noteikšanas partijām nebūtu jālasa solījums „ieviest politisko partiju finansēšanu no valsts budžeta” un vienlaikus ar diezgan skaidras KNAB priekšnieka kandidātu atlases procedūras pieņemšanu valdībā — „izstrādāt un ieviest skaidru, saprotamu un pārskatāmu biroja vadītāja iecelšanas procedūru”. Pārdomas raisa arī izredzes šos solījumu īstenot, ja tik maz kas izdevies Vienotības popularitātes zenīta laikā (domājams, ka 33 deputāti parlamentā šai partijai vairs nebūs nekad).(Publicēts portālā)
 
 
Tieslietas partiju apvienības priekšvēlēšanu programmā vērtē jurists Jānis Pleps:
 
Vienotībai jau ierasti ir viena no izvērstākajām programmām, kurā ietverta virkne konkrētu priekšlikumu tieslietu jomas pilnveidošanai. Tiesu varas stiprināšana, tiesas procesu paātrināšana, kā arī sodu politikas un izpildes pārskatīšana ir nozīmīgākās lietas partijas programmā.
Tiesu varas nostiprināšanas jomā izteikti priekšlikumi sasaistīt tiesneša atalgojumu ar viņa kvalifikācijas novērtēšanu, paplašināt Tieslietu padomes pilnvaras, kā arī pārkārtot vispārējās jurisdikcijas tiesu sistēmu atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai. Savukārt tiesas procesu paātrināšanai veltīti vairāki priekšlikumi, kas saistīti gan ar tiesas funkciju deleģēšanu citām institūcijām, gan ar procesuālo likumu pilnveidojumiem. Vienotība piedāvā turpināt atsevišķu tiesas funkciju deleģēšanu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem, zvērinātiem notāriem un citu brīvo juridisko profesiju pārstāvjiem. Tāpat partija rosina pārvērtēt, vai visas lietas ir skatāmas trijās instancēs.
Vienotība ir viena no retajām partijām, kas programmā īpašu uzmanību velta sodu politikai un izpildei. Programmā solīta Administratīvo sodu likuma izstrāde, kriminālsodu sistēmas pilnveidošana, ieslodzījumu vietu reorganizācija un probācijas dienesta attīstīšana. (Publicēts portālā www.politika.lv )
 

 

 
Pievienot komentāru
Vārds:*
E-pasts:*
Pievienot