plauksta plauksta
icon_delna icon_trans icon_facebook icon_facebook icon_twitter

Sabiedrībai par atklātību Delna ir ļoti nozīmīgi Jūsu ziedojumi!
Jūsu ziedojums garantē Delnas rīcības brīvību un spēju reaģēt sabiedrības interešu labā.

Delnai nav pastāvīga finansējuma avota. Pamatā finansējums tiek iegūts, izstrādājot un realizējot konkrētus projektus. Tā kā projekti tiek realizēti noteiktā laika periodā, finansējums nav regulārs. Stabils finansējums no dažādiem avotiem Delnai ir ļoti būtisks, jo tas ir Delnas darbības neatkarības un efektivitātes garants.

Delna pieņem ziedojumus no ikviena ziedotāja, gan naudas, gan kādā citā izpausmē, ja vien šī ziedojuma pieņemšana neapdraud Delnas neatkarību tās statūtos noteikto mērķu izpildē vai nekompromitē tās reputāciju un godaprātu.

Jūs varat ziedot gan Delnas vispārīgajiem mērķiem, gan arī, vienojoties ar Delnas biroju, kādam konkrētam šobrīd īstenotam Delnas projektam. Jūs varat būt droši, ka nauda tiks izmantota tikai norādītajam mērķim, to paredz likums par sabiedriskā labuma organizācijām.
Delnai var ziedot:

  • pārskaitījuma veidā uz bankas kontu
  • Delnas ziedojumu kastītē - anonīmi

Rekvizīti ziedojumam pārskaitījuma veidā uz bankas kontu:
Sabiedrība par atklātību DELNA
Konts: LV63HABA000140J035842 (Swedbank)
Reģistrācijas nr.: 40008037054
Juridiskā adrese: A.Čaka iela 49-4, Rīga, LV 1011
Informācija par banku:
Nosaukums: "Swedbank" AS
Adrese: Balasta dambis 1a, Rīga,LV-1048, Latvija
Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22


Ziedojumi Delnas ziedojumu kastītē:
Anonīmi ziedot iespējams ziedojumu kastītē Delnas birojā, katru darba dienu no 10 līdz 14 vai citā laikā, par to iepriekš vienojoties pa tālruni 67285585.
Biroja adrese: A.Čaka iela 49-4, Rīga, LV 1011.

Sadiedrībai par atklātību Delna ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. (Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2005.gada 21.oktobra lēmums nr.506 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Sabiedrība par atklātību – Delna” – uzklikšķiniet šeit (pdf).)
Līdz ar to Delnas ziedotājiem ir tiesības saņemt iedzīvotāja ienākuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
Privātpersonām piemērojams likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants. Privātpersonām ir tiesības saņemt nodokļu atlaidi 100% apmērā no ziedotajām summām, šīs summas nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma lieluma.

(*Juridiskām personām līdz 2009.gada 1.jūlijam tika piemērotas nodokļu atlaides atbilstoši likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.pantam. Nodokli samazināja par 85% no ziedotajām summām, kopējā nodokļa atlaide nedrīkstēja pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.)

 

Paldies visiem, kas jau ir atbalstījuši šīs mājas lapas darbību!